Dodane przez redaktor - wt., 15/12/2020 - 14:42

Rozeznanie cenowe na:świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym oraz upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie, w miejscu ich zamieszkania- zajęcia z Rehabilitantem

Rozeznanie cenowe - na zajęcia z Rehabilitantem wraz z załącznikiem

Rozeznanie cenowe - na zajęcia z Rehabilitantem wraz z załącznikiem wersja edytowalna

Rozeznanie cenowe na:świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym oraz upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie, w miejscu ich zamieszkania- zajęcia z Logopedą

Rozeznanie cenowe - na zajęcia z Logopedą wraz z załącznikiem

Rozeznanie cenowe - na zajęcia z Logopedą wraz z załącznikiem wersja edytowalna

Rozeznanie cenowe na:świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym oraz upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie, w miejscu ich zamieszkania- zajęcia z OLIGOFRENOPEDAGOGIEM.

Rozeznanie cenowe - na zajęcia z Oligofrenopedagogiem wraz z załącznikiem 

Rozeznanie cenowe - na zajęcia z Oligofrenopedagogiem wraz z załącznikiem wersja edytowalna