W 2023 roku utworzono i  wyposażono  nową  Placówkę Wsparcia Dziennego pod nazwą „Świetlica środowiskowa Gminy Żabno z siedzibą Niedomicach”.

Obecnie w ramach Placówki funkcjonują filie w:

  • Żabnie
  • Bobrownikach Wielkich
  • Łęgu Tarnowskim
  • Gorzycach

 

Placówka działa w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie.