Wstęp deklaracji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej https://ops.zabno.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej https://ops.zabno.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie

ul. Świętego Jana 3a

33-240 Żabno

e - mail : ops@zabno.pl

telefon 14 645 64 33

NIP 871 10 20 656

REGON 850019179

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2018.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Na stronie znajdują się dokumenty w postaci plików PDF zawierające zeskanowaną treść.
 • Zdjęcia mogą nie posiadać opisów.
 • Dokumenty Word w czcionce szeryfowej, wyjustowane, nie użyto wbudowanych stylów.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona ops.zabno.pl posiada następujące ułatwienia:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • podwyższony kontrast liter (czarne tło z białą czcionką, żółte tło z czarną)
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-08-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny (ocena własna).

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Joanna Stachura
e-mail: ops@zabno.pl
Telefon: 14 645 64 33

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

1. Budynek, w którym znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie:

 • jest budynkiem piętrowym,
 • posiada schody oraz platformę („windę” zewnętrzną), która umożliwia osobom mającym problem z poruszaniem się wejście do budynku oraz korzystanie z parteru budynku,
 • schody znajdujące się pomiędzy kondygnacjami posiadają poręcze, stopnie pierwszy i ostatni w biegu oznaczone są taśmą w kolorze czarno – zółtym, stopnie posiadają elementy antypoślizgowe.
 • posiada  wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • szerokość drzwi pozwala na swobodny przejazd osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim,
 • ciągi komunikacyjne znajdujące się w budynku nie mają przeszkód architektonicznych (szerokie korytarze), brak progów
 • posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych,
 • posiada meble dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • zapewnia swobodny manewr wózkiem inwalidzkim.
 • umożliwia dotarcie do wszystkich pomieszczeń (z wyjątkiem technicznych). 
 • posiada tabliczkę z nazwą instytucji.
 • posiada zadaszenie nad wejściem.
 • posiada pomieszczenia wewnątrz oznaczone w języku Braille (tabliczki w języku polskim i ich odpowiedniku w języku Braille).
 • posiada informację o możliwości wejścia na teren z psem asystującym, tabliczka w języku polskim i odpowiedniku języku Braille.
 • oznaczenia zgodnie z wymogami p-poż, oznaczone są kierunki ewakuacji.
 • posiada pętlę indukcyjną dla potrzeb osób z wadami słuchu.
 • w holu na parterze Ośrodka znajduje się lada przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych umożliwiająca uzupełnianie dokumentów,
 • posiada domofon, za pośrednictwem którego osoba zainteresowana kontaktuje się z sekretariatem OPS, gdzie uzyskuje dalsze wskazówki (informacje lub/i bezpośrednią pomoc pracownika)
 • posiada krzesła z podłokietnikami.

Obiekt  nie jest wyposażony np. w wózki ewakuacyjne czy maty ewakuacyjne oraz w budynku nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

W budynku nie ma windy wewnętrznej - dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim lub mających trudności w poruszaniu się nie jest zapewniona możliwość poruszania się po piętrze. Równocześnie nie jest zapewnione dotarcie do wszystkich pomieszczeń w budynku.

Dostęp alternatywny:

Dla osób mających problemy w poruszaniu się między kondygnacjami budynku personel posiada wiedzę w jaki sposób można pomóc takim osobom w załatwieniu sprawy – poprzez bezpośrednie załatwienie sprawy na Sali konferencyjnej zlokalizowanej na parterze budynku (bezpośrednio przy wejściu do budynku) w sposób zapewniający ich komfort, dyskrecję oraz poczucie bycia poszanowanym. Budynek Ośrodka posiada platformę („windę” zewnętrzną), która umożliwia osobom mającym problem z poruszaniem się wejście do budynku oraz korzystanie z parteru budynku.

2. W strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie znajduje się również KLUB Senior + w Żabnie.

Obiekt, w którym znajduje się Klub Senior + w Żabnie:

 • znajduje się na parterze budynku,
 • posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • posiada wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • szerokość drzwi pozwala na swobodny przejazd osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim,
 • ciągi komunikacyjne nie mają przeszkód architektonicznych (szerokie korytarze), brak progów
 • posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych,
 • posiada meble dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • zapewnia swobodny manewr wózkiem inwalidzkim.
 • umożliwia dotarcie do wszystkich pomieszczeń (z wyjątkiem technicznych). 
 • posiada tabliczkę z nazwą instytucji.
 • posiada zadaszenie nad wejściem.
 • posiada pomieszczenia wewnątrz oznaczone w języku Braille (tabliczki w języku polskim i ich odpowiedniku w języku Braille).
 • posiada informację o możliwości wejścia na teren z psem asystującym, tabliczka w języku polskim i odpowiedniku języku Braille.
 • oznaczenia zgodnie z wymogami p-poż, oznaczone są kierunki ewakuacji.

Obiekt  nie jest wyposażony np. w wózki ewakuacyjne czy maty ewakuacyjne oraz w budynku nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

3. W strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie znajduje się również Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

Obiekt, w którym znajduje się Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno:

 • znajduje się na parterze budynku,
 • posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • posiada wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • szerokość drzwi pozwala na swobodny przejazd osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim,
 • ciągi komunikacyjne nie mają przeszkód architektonicznych (szerokie korytarze), brak progów
 • posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych,
 • posiada meble dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • zapewnia swobodny manewr wózkiem inwalidzkim.
 • umożliwia dotarcie do wszystkich pomieszczeń (z wyjątkiem technicznych). 
 • posiada tabliczkę z nazwą instytucji.
 • posiada zadaszenie nad wejściem.
 • posiada pomieszczenia wewnątrz oznaczone w języku Braille (tabliczki w języku polskim i ich odpowiedniku w języku Braille).
 • posiada informację o możliwości wejścia na teren z psem asystującym, tabliczka w języku polskim i odpowiedniku języku Braille.
 • oznaczenia zgodnie z wymogami p-poż, oznaczone są kierunki ewakuacji
 • posiada przenośną pętlę indukcyjną dla potrzeb osób z wadami słuchu.

Obiekt  nie jest wyposażony np. w wózki ewakuacyjne czy maty ewakuacyjne oraz w budynku nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

4. Placówka Wsparcia Dziennego „Świetlica Środowiskowa Gminy Żabno z siedzibą w Niedomicach”

 • znajduje się na parterze budynku,
 • posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • posiada wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • szerokość drzwi pozwala na swobodny przejazd osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim,
 • ciągi komunikacyjne nie mają przeszkód architektonicznych (szerokie korytarze), brak progów
 • posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych,
 • posiada meble dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • zapewnia swobodny manewr wózkiem inwalidzkim.
 • umożliwia dotarcie do wszystkich pomieszczeń (z wyjątkiem technicznych). 
 • posiada tabliczkę z nazwą instytucji.
 • posiada zadaszenie nad wejściem,
 • oznaczenia zgodnie z wymogami p-poż, oznaczone są kierunki ewakuacji.

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego:

Raport