20. Zapytanie ofertowe nr I-4320-1/23 z dnia 8 grudnia 2023 roku na świadczenie w 2024 roku usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Żabno.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - wersja edytowalna

załącznik nr 1

Załącznik nr 1 wersja edytowalna

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 wersja edytowalna

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3 wersja edytowalna

Informacja o wyborze oferty 

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty wersja edytowalna

19. Zapytanie ofertowe nr I-4320-2/23 z dnia 8 grudnia 2023 roku na świadczenie w 2024 roku usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Żabno.

Zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe wersja edytowalna

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 wersja edytowalna

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 wersja edytowalna

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3 wersja edytowalna 

Informacja o wyborze oferty 

Informacja o wyborze oferty 

Informacja o wyborze oferty wersja edytowalna

 

18. Zapytanie ofertowe nr II-24-14/23 z dnia 03 sierpnia 2023 roku w przedmiocie wykonania, dostawy, montażu mebli oraz biurka do Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Środowiskowej Gminy Żabno z siedzibą w Niedomicach

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami wersja edytowalna

 

17. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI- zajęcia z Rehabilitantem 

 

Zapytanie ofertowe 

Zapytanie ofertowe wersja edytowalana

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

16. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI- zajęcia z rehabilitantem

zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe - wersja edytowalna

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

15. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI- zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze z oligofrenopedagogiem

zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe wersja edytowalna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

14. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI- zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze z neurologopedą

Zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe wersja edytowalna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

13. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI- zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze z Logopedą

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - wersja edytowalna 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

12. Zapytanie ofertowe nr I-4320-1/22 z dnia 12 grudnia 2022 roku na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Żabno.

Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe - wersja edytowalna

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału w postępowaniu wersja edytowalna

Załącznik nr 2 - Oferta 

Załącznik nr 2 - Oferta - wersja edytowalna

Załącznik  nr 3 - wzór umowy 

Załącznik  nr 3 - wzór umowy wersja edytowalna

Informacja o wyborze oferty

 

11. Zapytanie ofertowe nr I-4320-1/21 z dnia 16 listopada 2021 roku na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Żabno.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1- wersja edytowalna

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2- wersja edytowalna

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3- wersja edytowalna

Informacja o wyborze oferty - dotyczy zapytania ofertowego nr I-4320-1/21 z dnia 16 listopada 2021 roku na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Żabno

 

10. Rozeznanie cenowe na:świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym oraz upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie, w miejscu ich zamieszkania- zajęcia z Rehabilitantem

 

Rozeznanie cenowe - na zajęcia z Rehabilitantem wraz z załącznikiem

Rozeznanie cenowe - na zajęcia z Rehabilitantem wraz z załącznikiem wersja edytowalna

9. Rozeznanie cenowe na:świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym oraz upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie, w miejscu ich zamieszkania- zajęcia z Logopedą

Rozeznanie cenowe - na zajęcia z Logopedą wraz z załącznikiem

Rozeznanie cenowe - na zajęcia z Logopedą wraz z załącznikiem wersja edytowalna

8. Rozeznanie cenowe na:świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym oraz upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie, w miejscu ich zamieszkania- zajęcia z OLIGOFRENOPEDAGOGIEM.

Rozeznanie cenowe - na zajęcia z Oligofrenopedagogiem wraz z załącznikiem 

Rozeznanie cenowe - na zajęcia z Oligofrenopedagogiem wraz z załącznikiem wersja edytowalna

7. Zapytanie ofertowe nr I-4320-1/20 z dnia 04 grudnia 2020 roku na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Żabno.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 - Wersja edytowalna

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 - Wersja edytowalna

Załącznik nr 3

Załącznik nr 2 - Wersja edytowalna

Informacja o wyborze oferty - dotyczy zapytania ofertowego nr I-4320-1/20 z dnia 4 grudnia 2020 roku na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Żabno

 

6.  Zapytanie ofertowe nr I-4211-2-15-5/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku na dostawę wyposażenia dla nowo utworzonej Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno.

Zapytanie ofertowe z dnia 11 czerwca 2019 roku

Informacja o zmianie z dnia 12 czerwca 2019 roku

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

5. Przetarg nieograniczony – Usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym na rzecz Uczestników Placówki Wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

SWIZ

Załączniki do SWIZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym na rzecz Uczestników Placówki Wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

4. Zapytanie ofertowe I-4211-2-15-3/2019/UE na okoliczność prowadzonego sondażu rynku celem udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi „Wykonanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” 

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Informacja o zmianie

Dokumentacja techniczna

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

 

3.  Zapytanie ofertowe nr I-4211-2-15-1/2019 na pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. "Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno"

 

Zapytanie ofertowe

formularz ofertowy,

oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione

wzór umowy

Informacja o wyborze oferty

2. Zapytanie Ofertowe nr I-271-2/19 na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Żabno

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2 - oferta

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Żabno

 

1. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych oraz noclegowni (kobiet oraz mężczyzn) z terenu Gminy Żabno.

Załącznik nr 1 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2 – oferta

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Informacja z wyniku postępowania