Dotacja celowa z budżetu państwa jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacją programu Opieka 75+ na rok 2021.

 

Celem dotacji jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do usług dla osób w wieku 75 lat i więcej poprzez:

1. dofinansowaniu do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu 2020 r. i będą one kontynuowane w 2021.

2. dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2020 te usługi nie były świadczone. 

3. dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

 

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr 227/OPS/2021 z dnia 13.04.2021 r.

 

Otrzymane dofinansowanie: 9 338,00 zł

 

 

Godło Flaga