Dodane przez redaktor - pt., 30/10/2020 - 11:44

1          

Zasady bezpiecznej realizacji usługi w ramach programu Wspieraj Seniora

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie przystąpił do realizacji Ogólnopolskiego Programu „Wspieraj Seniora”, który skierowany jest do osób powyżej 70 roku życia.

Seniorzy powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się pozostać w domu mogą skorzystać z pomocy pracowników Ośrodka w zakresie pomocy w zakupie i dostarczeniu artykułów podstawowej potrzeby w tym artykułów spożywczych, leków, środków higieny osobistej bądź załatwienia czynności związanych z codziennych funkcjonowaniem np. spraw urzędowych (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia lub udostępnienia danych wrażliwych).

W celu zmaksymalizowania bezpieczeństwa realizacji usługi wsparcia dla seniorów
i zabezpieczenia się przez osoby korzystające z programu przed osobami podszywającymi się pod realizatorów tego zadania należy przestrzegać poniższych zasad.

KROK 1.

Aby skorzystać ze wsparcia należy zadzwonić na infolinię 22 505 11 11.

 • Podczas rozmowy należy poinformować, że zdecydowałeś się zostać w domu
  i należy zapisać datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
 • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00.
 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej Żabnie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

KROK 2.

 • Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie skontaktuje się telefonicznie.

WAŻNE !!! W celu weryfikacji pracownik Ośrodka przedstawia się podając imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko oraz podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. W tym miejscu powinieneś sprawdzić zgodność z zapisaną przez siebie data i godziną. (KROK 1)

 • Następnie Pracownik Ośrodka weryfikuje zgłoszenie i ustala w jaki sposób można pomóc.
 • Pracownik Ośrodka poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę – dla pewności zapisz imię i nazwisko osoby, która ma przyjść.

PAMIĘTAJ !!! Pracownicy Ośrodka posiadają legitymacje służbowe ze zdjęciem potwierdzające ich miejsce zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko. 

Wolontariusze Ośrodka będą posiadać identyfikatory ze zdjęciami.

 

 • W celu potwierdzenia ustaleń telefonicznych można zadzwonić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie na numer telefonu 14 645 64 33, 14 645 65 60.

KROK 3.

 • W ustalonym dniu przychodzi osoba, wskazana przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Pamiętaj!!! o sprawdzeniu jej legitymacji służbowej lub identyfikatora oraz ich zgodności z wcześniejszymi ustaleniami.
 • W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior pokrywa jedynie koszty zakupów.
 • Pracownik dokonuje rozliczenia wydanej kwoty w momencie dostarczenia zakupów do seniora.
 •  Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie Ośrodek Pomocy Społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.

KROK 4.

 • Pamiętaj odbierając zakupy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

wspieraj seniora