godło flaga

logo

PLAKAT OW 2023

Gmina Żabno - Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie przystąpiła do Programu Opieka wytchnieniowa– edycja 2023 na podstawie umowy 240/WP/2023/FS finansowanego  w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych.

Program „Opieka wytchnieniowa” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Całkowita wartość zadania w 2023 r. wynosi:  67 593,66  zł.

Kwota dofinansowania programu w 2023r. wynosi: 67 593,66

 

LOGO

LOGO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie informuje, że trwa nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Cel programu:

Opieka wytchnieniowa to działanie zmierzające do zwiększenia wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów i rozwijania systemu opieki wytchnieniowej na poziomie lokalnym. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin  lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie  z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Adresaci Programu:

Program kierowany jest do mieszkanek i mieszkańców Gminy Żabno, będących członkami rodzin lub opiekunami, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy  w sprawowaniu bezpośredniej opieki na dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą  niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.  Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej  z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

Realizacja Programu:

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ilości łącznie 1 uczestnika programu 240 godzin.

Realizacja Programu:

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ilości łącznie 1 uczestnika programu 240 godzin.

Program Opieka Wytchnieniowa 2023

Program

Wniosek  Załącznik nr 7 do programu - edycja 2023

Załącznik nr 6 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

 

logo

godło flaga

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie informuje, że trwa nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Cel programu:

Opieka wytchnieniowa to działanie zmierzające do zwiększenia wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów i rozwijania systemu opieki wytchnieniowej na poziomie lokalnym. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin  lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie  z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Adresaci Programu:

Program kierowany jest do mieszkanek i mieszkańców Gminy Żabno, będących członkami rodzin lub opiekunami, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy  w sprawowaniu bezpośredniej opieki na dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą  niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.  Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej  z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

Realizacja Programu:

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ilości łącznie 1 uczestnika programu 240 godzin.

 

Ogłoszenie – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Plakat OW 2022

Gmina Żabno - Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie przystąpiła do Programu Opieka wytchnieniowa– edycja 2022 na podstawie umowy 136/WP/2022/FS finansowanego  w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych.

Program „Opieka wytchnieniowa” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Całkowita wartość zadania w 2022 r. wynosi:  127 296,00  zł.

Kwota dofinansowania programu w 2022r. wynosi: 127 296,00 zł

 

Ważne informację dot. w/w Programu można uzyskać na stronie:
https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa—edycja-2022

 

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 12

Załącznik 13

 

flagalogo