Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej.

 

Gmina Żabno otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego polegającej na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej na podstawie umowy
Nr 293/OPS/2021 zawartej ze Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim z dnia 20.04.2021r.  Zadanie realizowane jest w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej w obszarze:

- projekty socjalne mające na celu wsparcie, aktywizację i poprawę jakości życia seniorów;

- realizacje dodatkowych  zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy;

- podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu pracownikom
do konsultacji prawnej w tym szkoleń wewnętrznych.

 

Wartość dofinansowania:

51 669,00 zł.

 

Całkowity koszt zadania:

63 789,00 zł

 

godło i flaga