Celem strategicznym programu jest zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Seniorzy mogą liczyć na pomoc ośrodków pomocy społecznej i wolontariuszy w zakresie:

  • dostarczenia zakupów, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej,
  • załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli nie wymagają one wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych),

Osoby starsze mogą dokonać zgłoszenia dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11 na ogólnopolską infolinię lub bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej.

Do realizacji programu powinna przystąpić każda gmina w kraju, której zostaną przyznane środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w zakresie realizacji zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
tj. podejmowani innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przez zakażeniem Covid-19.

Na ten cel Ministerstwo Rodziny I Polityki Społecznej zaplanowało kwotę 50 mln zł.

 

 

Zarządzenie nr 13 /21 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Procedury organizowania i realizacji usług w ramach Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021 wraz z zasad bezpieczeństwa usług wsparcia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabnie

Zarządzenie nr 13/21 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Procedury organizowania i realizacji usług w ramach Programu „Wspieraj Seniora”  na rok 2021 oraz zasad bezpieczeństwa usług wsparcia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabnie - wersja word