Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 10 tys. miejsc zgłoszonych przez prawie tysiąc firm i instytucji z całej Polski.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Od tego dnia o przyznanie karty dużej rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin którzy w chwili składania wniosku o KDR mają na utrzymaniu conajmniej 3-je dzieci, ale również rodzice którzy mieli na utrzymaniu łącznie conajmniej 3-je dzieci bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Wszelkich informacji dotyczących składania wniosków, obsługi KDR udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej realizujący to zadanie w godzinach pracy ośrodka.