Kierownictwo

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie
mgr Stanisława Łabno

Główna Księgowa Ośrodka Pomocy Społecznej
Romana Mrówka

 

Pracownicy

 

Dział Administracyjno - Organizacyjny
 

Marta Węgiel – inspektor ds. obsługi sekretariatu i świadczeń rodzinnych

Joanna Stachura - samodzielny referent ds. administracji

 

Dział Finansowo - Kadrowy
 

Romana Mrówka- Główny księgowy
Irena Szczurek – Zastępca głównego księgowego

Dorota Łos - referent ds. kadr i płac

 

Dział Pomocy i Integracji Społecznej

Pracownicy socjalni:

Leszek Stawarz – Zastępca Kierownika ds. Pomocy I Integracji Społecznej - specjalista pracy socjalnej

Rejon opiekuńczy:
wsie: Pasieka Otfinowska oraz część miasta Żabno obejmującą ulice: Dr Stanisława Witka, Konarską, Księdza Jarosza, Leśną, Ofiar Katynia, Ogrodową, Starzyńskiego,  Westerplatte.

oraz obsługa Karty Dużej Rodziny.

 

Bogumiła Boda – specjalista pracy socjalnej.

Rejon opiekuńczy: Bobrowniki Wielkie, Dom Pomocy  Społecznej  w Sieradzy oraz część miasta Żabno obejmującą  ulice: 3-go Maja,  Siedemsetlecia,  Tarnowską.

 

Ewa Kwaśniak – specjalista pracy socjalnej.

Rejon opiekuńczy
wsie: Gorzyce, Kłyż, Chorążec, Czyżów, Goruszów oraz część miasta Żabno obejmującą ulice: Ks. Pasierba, Królowej Jadwigi, Dąbrowskiego, Paderewskiego, Rynek, Plac Grunwaldzki,  Przybyszowskiego, Sieradzką, Szkotnik, Zagrody.


oraz obsługa Karty Dużej Rodziny i obsługa administracyjna zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.

 

Danuta Patriak – specjalista pracy socjalnej.

Rejon opiekuńczy: wsie: Janikowice, Siedliszowice oraz część miasta Żabno obejmującą ulice: Kościuszki, Powstańców Warszawy, Szpitalną, Warszawską, Wilanowską.

 

Bożena Dynak – specjalista pracy socjalnej.

Rejon opiekuńczy:
część Łęgu Tarnowskiego  obejmującą ulice: Witosa, Krótką, Kolejową, Pawęzowską, PCK, Św. Jana, Przedmieście, Górną, Graniczną, Warzały, Południową, Osiedla, Boczną, Partyń, Pasternik, Zacisze, Zborowskiego, Tarnowską, Św. Krzysztofa,
Św. Anny oraz część miasta Żabno obejmującą ulice:  Błonia, Poprzeczną, Św. Jana, Wyspiańskiego,  Zacisze.

 

Anna Jaworska – specjalista pracy socjalnej.

Rejon opiekuńczy:
wsie: Niedomice, Sieradza (obejmująca sołectwo Fiuk) oraz część miasta Żabno obejmującą ulice: Aleja Piłsudskiego, Głowackiego, Mostową.

Sylwia Kogut– specjalista pracy socjalnej.

Rejon opiekuńczy:
wsie: Otfinów, Siedliszowice - mieszkania socjalne oraz część wsi Łęg Tarnowski obejmującą ulice: Zaszkolną, Kościelną, Sportową, Dolną, Parkową, Kwiatową i Malinową.

oraz obsługa usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz obsługa administracyjna zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Anna Motyka – specjalista pracy socjalnej.

Rejon opiekuńczy:
wsie: Odporyszów, część wsi Łęg Tarnowski obejmującą ulice: Zamościa, Dąbrowską, Polną, Nową, Rzeczną, Leśną, Brzozową i Św. Floriana oraz część miasta Żabno obejmującą ulice: Korczaka, Baczyńskiego, Generała Andersa, Reymonta, Konopnickiej, Słowackiego.


oraz obsługa usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz obsługa dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

 

Katarzyna Swatek – pracownik socjalny

Rejon opiekuńczy wsie: Ilkowice, Podlesie Dębowe, Pierszyce, Nieciecza oraz część miasta Żabno obejmującą  ulice:  Kilińskiego, Władysława Jagiełły, Wojska Polskiego, Krasińskiego, Mickiewicza, Sucharskiego, Sikorskiego.

 

Asystenci rodziny:

Barbara Tomczyk
- wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzin z dzieckiem, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub podczas porodu.

Magdalena Bartyzel
- wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzin z dzieckiem, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub podczas porodu.


Dział Świadczeń na Rzecz Rodziny

Marta Załęska – inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Grzegorz Węgiel - inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Piotr Cholewa – starszy referent ds. świadczeń wychowawczych

Anna Załęska - Referent ds. świadczeń na rzecz rodziny

Punkt informacyjno-konsultacyjny

Anna Kijak - psycholog
Katarzyna Hałun - konsultant prawny
Dyżurny pracownik socjalny Ośrodka