Kierownictwo

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie
mgr Stanisława Łabno

Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej
Romana Mrówka

 

Pracownicy

Dział Administracyjno - Organizacyjny

Marta Węgiel – inspektor ds. obsługi sekretariatu i świadczeń rodzinnych

Joanna Stachura - samodzielny referent ds. administracji

 

Dział Finansowo - Kadrowy

Romana Mrówka- Główny księgowy
Irena Szczurek – Zastępca głównego księgowego

Dorota Łos - referent ds. kadr i płac

 

Dział Świadczeń na Rzecz Rodziny

Marta Załęska – inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Grzegorz Węgiel - inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Piotr Cholewa – starszy referent ds. świadczeń na rzecz rodziny

 

Dział Pomocy i Integracji Społecznej

 

Leszek Stawarz – Zastępca Kierownika ds. Pomocy I Integracji Społecznej - specjalista pracy socjalnej

Rejony opiekuńcze  o obszarze działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie:

Sylwia Kogut- Specjalista pracy socjalnej pokój nr 4

I   rejon –    wsie: Otfinów, Siedliszowice - mieszkania socjalne oraz część wsi Łęg Tarnowski obejmującą ulice: Zaszkolną, Kościelną, Sportową, Dolną, Parkową, Kwiatową i Malinową.

Bożena Dynak- Specjalista pracy socjalnej pokój nr 5

II   rejon -    część Łęgu Tarnowskiego  obejmującą ulice: Witosa, Krótką, Kolejową, Pawęzowską, PCK, Św. Jana, Przedmieście, Górną, Graniczną, Warzały, Południową, Osiedla, Boczną, Partyń, Pasternik, Zacisze, Zborowskiego, Tarnowską, Św. Krzysztofa, Św. Anny oraz część miasta Żabno obejmującą ulice:  Błonia, Poprzeczną, Św. Jana, Wyspiańskiego,  Zacisze.

Katarzyna Barabasz- Pracownik Socjalny pokój nr 15

III  rejon -    wsie: Siedliszowice, Bobrowniki Wielkie, Janikowice oraz część miasta Żabno   obejmującą ulice: Kościuszki, Powstańców Warszawy, Szpitalną, Warszawską, Wilanowską, 3-go Maja,  Siedemsetlecia, Tarnowską, Cmentarną oraz Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy.

Anna Jaworska- Specjalista pracy socjalnej pokój nr 4

IV rejon -    wsie: Niedomice, Sieradza (obejmująca sołectwo Fiuk) oraz część miasta Żabno obejmującą ulice: Aleja Piłsudskiego, Głowackiego, Mostową.

Ewa Kwaśniak- Specjalista pracy socjalnej pokój nr 15

V  rejon -   wsie: Gorzyce, Kłyż, Chorążec, Czyżów, Goruszów oraz część miasta Żabno obejmującą ulice: Ks. Pasierba, Królowej Jadwigi, Dąbrowskiego, Paderewskiego, Rynek, Plac Grunwaldzki,  Przybyszowskiego, Sieradzką, Szkotnik, Zagrody.

Klaudia Wojcieszek w zastępstwie za Annę Motyka - Pracownik socjalny pokój nr 4

VI  rejon - wsie: Odporyszów, część wsi Łęg Tarnowski obejmującą ulice: Zamościa, Dąbrowską, Polną, Nową, Rzeczną, Leśną, Brzozową i Św. Floriana oraz część miasta Żabno obejmującą ulice: Korczaka, Baczyńskiego, Generała Andersa, Reymonta, Konopnickiej, Słowackiego.

Leszek Stawarz- Zastępca Kierownika ds. pomocy i integracji społecznej Specjalista pracy socjalnej pokój nr 15

VII rejon  -  wsie: Pasieka Otfinowska oraz część miasta Żabno obejmującą ulice: Dr Stanisława Witka, Konarską, Księdza Jarosza, Leśną, Ofiar Katynia, Ogrodową, Starzyńskiego,  Westerplatte.

Karolina Mroczkowska Specjalista pracy socjalnej pokój nr 5

VII rejon –      wsie: Ilkowice, Podlesie Dębowe, Pierszyce, Nieciecza oraz część miasta Żabno obejmującą  ulice:  Kilińskiego, Władysława Jagiełły, Wojska Polskiego, Krasińskiego, Mickiewicza, Sucharskiego, Sikorskiego.

 

Asystenci rodziny:

Barbara Tomczyk
- wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzin z dzieckiem, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub podczas porodu.

Magdalena Bartyzel
- wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzin z dzieckiem, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub podczas porodu.

Punkt informacyjno-konsultacyjny

Anna Kijak - psycholog
Bogdan Chrabąszcz - radca prawny
Dyżurny pracownik socjalny Ośrodka