flaga godło logo

PROGRAM RESORTOWY „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2023

 

 Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

 

PLAKAT 2023

Gmina Żabno - Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” na podstawie umowy Umowa 172/WP/2023/FS, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość zadania w 2023 r. wynosi:741319,76 zł

 

Kwota dofinansowania programu w 2023r. wynosi: 741319,76 zł

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, który ma pomóc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności życiowych oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Kto może zostać uczestnikiem Programu:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym albo
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby która będzie świadczyć usługi asystenta pod warunkiem, że nie będzie to członek rodziny uczestnika, a osoba świadcząca usługi będzie posiadać:

1. dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2.  co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

W bieżącym roku planowane jest objęcie pomocą 48 osób.

 

logologo

PROGRAM RESORTOWY „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

- EDYCJA 2023

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie informuje, iż realizuje Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, informuje o możliwości zgłoszenia się do udziału w w/w Programie.

 

Program AOON 2023

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 12

Oświadczenie wskazanie

 

 

flaga godłologo

 

 

PROGRAM RESORTOWY „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2022

 

 Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

 

Plakat AOON 2022

Gmina Żabno - Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” na podstawie umowy 102/WP/2022/FS, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość zadania w 2022 r. wynosi: 691 305,00 zł.

Kwota dofinansowania programu w 2022r. wynosi: 691 305,00 zł

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, który ma pomóc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności życiowych oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Kto może zostać uczestnikiem Programu:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym albo
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby która będzie świadczyć usługi asystenta. W bieżącym roku planowane jest objęcie pomocą 32 osób

 

Link do programu  https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

 

logologo

Ogłoszenie – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
 – edycja 2022

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie w związku z ogłoszonym w dniu 8.10.2021 r. przez MRiPS naborem wniosków do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, informuje o możliwości zgłoszenia się do udziału w w/w Programie.

 Program adresowany jest do:

 1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. stopniu znacznym lub
  2. stopniu umiarkowanym albo
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestników Programu;
 2. Wyjściu, powrocie oraz dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. Załatwianiu spraw urzędowych;
 4. Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. Zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzeniu ich z niej.

 

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy (do dnia 22.10.2021 r.) określających skalę potrzeb w zakresie realizacji Programu, osoby zainteresowane (lub ich opiekunowie) proszone są o kontakt osobisty z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie, ul. Św. Jana 3a, lub telefoniczny – tel. 14 645 64 33 w terminie do dnia 19.10.2021 r. do godziny 15.00.

            Dokumenty aplikacyjne można pobrać  z niniejszej strony lub w Ośrodku Pomocy Społecznej gdzie można również skorzystać  z pomocy pracownika przy wypełnianiu.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Ważne informację dot. w/w Programu można uzyskać na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-rusza-nabor-wnioskow-do-edycji-2022

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

 

Załącznik 8 do programu

Załącznik 9 do programu

 

Załącznik 13 do programu

Załącznik 14 do programu