logo
Dodane przez redaktor - pon., 13/12/2021 - 14:16

Rozeznanie cenowe na:świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z upośledzeniem umysłowym w stopniu  głębokim będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie, w miejscu ich zamieszkania- zajęcia z Rehabilitantem

Rozeznanie cenowe - na zajęcia z Rehabilitantem wraz z załącznikiem

Rozeznanie cenowe - na zajęcia z Rehabilitantem wraz z załącznikiem wersja edytowalna

Rozeznanie cenowe na:świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie, w miejscu ich zamieszkania- zajęcia z Logopedą

Rozeznanie cenowe - na zajęcia z Logopedą wraz z załącznikiem

Rozeznanie cenowe - na zajęcia z Logopedą wraz z załącznikiem wersja edytowalna

Rozeznanie cenowe na:świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z upośledzeniem umysłowym w stopniu  głębokim będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie, w miejscu ich zamieszkania- zajęcia z OLIGOFRENOPEDAGOGIEM.

Rozeznanie cenowe - na zajęcia z Oligofrenopedagogiem wraz z załącznikiem 

Rozeznanie cenowe - na zajęcia z Oligofrenopedagogiem wraz z załącznikiem wersja edytowalna

 

Rozeznanie cenowe na:świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z upośledzeniem umysłowym w stopniu  głębokim będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie, w miejscu ich zamieszkania- zajęcia z NEUROLOGOPEDĄ.

Rozeznanie cenowe - na zajęcia z Neurologopedą wraz z załącznikiem 

Rozeznanie cenowe- zajęcia z Neurologopedą wraz z załącznikiem wersja edytowalna