Od 1 lipca 2021 r. świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu "Dobry Start” przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Wnioski mogą Państwo składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez:

-  portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

-  portal Emp@tia lub

-  serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

 

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe, które wskażą Państwo we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń 300+ będą Państwu przekazywane w formie elektronicznej.

 

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+ (w placówkach ZUS lub podczas dyżuru ZUS w innej instytucji), muszą pamiętać o:

-  dowodzie osobistym,

-  numerze PESEL dziecka,

-  numerze telefonu komórkowego,

-  adresie mailowym,

-  orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko jest osobą niepełnosprawną i kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia,

-  nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,

-  numerze rachunku bankowego, na który wypłacimy świadczenie.

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami:

-  podczas e-wizyty w ZUS,

-  w placówce ZUS,

-  w czasie dyżuru ZUS w innej instytucji.

 

Ważne strony internetowe:

-  https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start - informacja dot. świadczenia 300+

-  https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start/dyzury-dobry-startaktualny wykaz dyżurów pracowników ZUS w innych instytucjach.

 

Plakat