Dodane przez redaktor - pon., 09/09/2019 - 12:17

Dnia 29 sierpnia 2019 roku wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno wraz z rodzicami uczestniczyli w jednodniowym wyjeździe integracyjnym do Krakowa.

Wyjazd integracyjny dla uczestników jest realizowany w ramach projektu „Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno”, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,  Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Program wycieczki obejmował zwiedzanie wraz z przewodnikiem, Panią Dominiką Steclik, Starego Miasta drogą królewską, Muzeum Jana Matejki, Muzeum Farmacji, Kościoła Mariackiego oraz przejście rynkiem krakowskim do Sukiennic, gdzie o godzinie 10 wybrzmiał hejnał mariacki, a dalej na Plac Szczepański.

Następnie dzieci wraz z rodzicami kierując się na Wawel zwiedzili dziedziniec Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, gdzie obejrzeli przedstawienie figur zegara z kurantem a także Bazylikę Świętego Franciszka z Asyżu, tam z kolei można podziwiać witraże autorstwa Stanisława Wyspiańskiego. Po przejściu ulicą Grodzką i Kanoniczną uczestnicy wycieczki dotarli na Wawel, gdzie dzieci i rodzice zobaczyli mi.in. gotycką Katedrę – miejsce spoczynku polskich monarchów, książąt, bohaterów i wieszczów narodowych.

Ostatnim punktem zwiedzania miasta Krakowa było przejście podziemiem Smoczej Jamy do bulwaru przed rzeźbę Smoka Wawelskiego.

Po trudach zwiedzania dzieci wraz z rodzicami udali się na obiad do krakowskiej restauracji „Smakołyki”. Po obiedzie i krótkim odpoczynku uczestnicy wyjazdu wybrali się do Krakowskiego ZOO.

Przed powrotem do domu uczestnicy wycieczki skorzystali z popularnych wśród dzieci i młodzieży posiłków w restauracji McDonald’s. Po szczęśliwym dniu pełnym wrażeń dzieci i rodzice wyruszyli autokarem w drogę powrotną do domu.

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

7

 

 

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,  Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020