Dodane przez redaktor - wt., 31/12/2019 - 18:21

Klub Senior + w Żabnie

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie zaprasza mieszkańców Gminy Żabno w wieku powyżej 60 + nieaktywnych zawodowo do uczestnictwa w nowo utworzonym Klubie Senior + w Żabnie.

Nowa Placówka mieści się w Żabnie przy ulicy Świętego Jana 1A (przy stadionie sportowym Polan Żabno) i została specjalnie przystosowana do Państwa potrzeb.

Zaplecze Placówki zostało przystosowane do organizacji i zagospodarowania czasu wolnego poprzez różnorodne zajęcia m.in:

  • warsztaty z rękodzieła,
  • warsztaty kulinarne,
  • zajęcia pobudzające aktywność ruchową (m.in. zajęcia z fizioterapeutą),
  • zajęcia kulturalno – oświatowe (m.in. wyjścia do teatru/kina),
  • zajęcia edukacyjne (spotkania m.in. z policjantem, pielęgniarką,  zajęcia przy użyciu technik informatycznych, zajęcia mające na celu trening pamięci),
  • zajęcia sportowo – rekreacyjne ( m.in. wyjścia na basen, wycieczki krajoznawcze),
  • zajęcia aktywizujące społecznie,
  • zajęcia wokalno – muzyczne,
  • możliwość korzystania z  telewizji oraz komputera i Internetu.

Korzystanie z oferty Klubu  Senior+ w Żabnie jest nieodpłatne.  

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior + winny wypełnić dokumentację zgłoszeniową dostępną w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie przy ulicy Świętego Jana 3a lub na stronie internetowej Ośrodka i Urzędu Gminy Żabno.

Wszelkich informacji i pomocy w wypełnianiu dokumentów udzielają pracownicy Ośrodka (nr telefonu 14 645 64 33 lub 14 645 65 60) w godzinach pracy Ośrodka.

Szczegółowe informacje można znaleźć również:

LINK

5

6

2

3

4

1