SPOTKANIA AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNIEsenior

1 czerwca - Placówka wsparcia dziennego dla dzieci w Czyżowie, złożyliśmy życzenia  oraz wręczyliśmy prezenty wykonane przez Seniorów  dla  dzieci z okazji Ich święta

1 czerwca - Placówka wsparcia dziennego dla dzieci w Czyżowie, złożyliśmy życzenia oraz wręczyliśmy prezenty wykonane przez Seniorów dla dzieci z okazji Ich święta

1 czerwca - Placówka wsparcia dziennego dla dzieci w Czyżowie, złożyliśmy życzenia oraz wręczyliśmy prezenty wykonane przez Seniorów dla dzieci z okazji Ich święta

Spotkanie z mieszkańcami w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy.

Spotkanie z mieszkańcami w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy.

Spotkanie z mieszkańcami w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy.

Spotkanie z mieszkańcami w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy.

Klub senior+ oraz Związek Rencistów i Emerytów w Żabnie zorganizowali imprezę z okazji
Dnia Seniora. Spotkanie odbyło się 5 października w Gminnym Centrum Kultury.

Klub senior+ oraz Związek Rencistów i Emerytów w Żabnie zorganizowali imprezę z okazji Dnia Seniora. Spotkanie odbyło się 5 października w Gminnym Centrum Kultury.

Klub senior+ oraz Związek Rencistów i Emerytów w Żabnie zorganizowali imprezę z okazji Dnia Seniora. Spotkanie odbyło się 5 października w Gminnym Centrum Kultury.

Klub senior+ oraz Związek Rencistów i Emerytów w Żabnie zorganizowali imprezę z okazji Dnia Seniora. Spotkanie odbyło się 5 października w Gminnym Centrum Kultury.

Klub senior+ oraz Związek Rencistów i Emerytów w Żabnie zorganizowali imprezę z okazji Dnia Seniora. Spotkanie odbyło się 5 października w Gminnym Centrum Kultury.

Klub senior+ oraz Związek Rencistów i Emerytów w Żabnie zorganizowali imprezę z okazji Dnia Seniora. Spotkanie odbyło się 5 października w Gminnym Centrum Kultury.

Klub senior+ oraz Związek Rencistów i Emerytów w Żabnie zorganizowali imprezę z okazji Dnia Seniora. Spotkanie odbyło się 5 października w Gminnym Centrum Kultury.

Klub senior+ oraz Związek Rencistów i Emerytów w Żabnie zorganizowali imprezę z okazji Dnia Seniora. Spotkanie odbyło się 5 października w Gminnym Centrum Kultury.

Klub senior+ oraz Związek Rencistów i Emerytów w Żabnie zorganizowali imprezę z okazji Dnia Seniora. Spotkanie odbyło się 5 października w Gminnym Centrum Kultury.

Klub senior+ oraz Związek Rencistów i Emerytów w Żabnie zorganizowali imprezę z okazji Dnia Seniora. Spotkanie odbyło się 5 października w Gminnym Centrum Kultury.

Klub senior+ oraz Związek Rencistów i Emerytów w Żabnie zorganizowali imprezę z okazji Dnia Seniora. Spotkanie odbyło się 5 października w Gminnym Centrum Kultury.

 

15 listopada 2021 r. - Wizyta Pani Burmistrz

15 listopada 2021 r. - Wizyta Pani Burmistrz

 

 

19 listopada 2021 – wizyta Wicewojewody Ryszarda Pagacza i Pani Burmistrz Marty Herduś z okazji Dnia Seniora.

19 listopada 2021 – wizyta Wicewojewody Ryszarda Pagacza i Pani Burmistrz Marty Herduś z okazji Dnia Seniora.

 

 

Udział w Dniu Kobiet

Spotkanie ostatkowe w Centrum Kultury

Spotkanie wielopokoleniowe w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie

Spotkanie z farmaceutą na temat e-recepty oraz interakcji między lekami.

SPOTKANIA AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNIE .SPOTKANIA AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNIE .SPOTKANIA AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNIE .SPOTKANIA AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNIE .SPOTKANIA AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNIE .