Dodane przez redaktor - śr., 31/01/2024 - 10:38

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie uczestniczył w projekcie grantowym "Cyfrowa Gmina".

W ramach projektu Projektu gmina otrzymała grant w wysokości ponad 500 000 zł.

Za  środki te zakupiono dla jednostek organizacyjnych gminy i urzędu nowoczesny sprzęt: Infrastrukturę serwerową, firewalle sprzętowe, serwery, komputery, systemy do kopii zapasowych, oprogramowanie systemowe, do zarządzania bezpieczeństwem informatycznym oraz do pracy zdalnej. Wpłynie to na poprawę wydajności oraz bezpieczeństwo danych. 

W ramach Projektu realizowane są także szkolenia dla urzędników z zakresu obsługi sprzętu i oprogramowania oraz cyberbezpieczeństwa. 

Dofinansowanie projektu: 565 860,00, co stanowi 100 % kosztów kwalifikowanych. 

 

UE

 

Projekt realizowany przy udziale Unii  Europejskiej w ramach programu Polska Cyfrowa 2014-2020,

V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU,

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.