Dodane przez redaktor - pon., 27/05/2019 - 14:49

 

unia

 

 

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego I-4211-2-15-3/2019/UE na okoliczność prowadzonego sondażu rynku celem udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi "Wykonanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno"

 

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, z Europejskiego Funduszu Społecznego.