Dodane przez redaktor - wt., 25/06/2019 - 12:26

unia

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu- dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr I-4211-2-15-4/2019/UE pod nazwą Usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym na rzecz Uczestników Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,  Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.