Dodane przez redaktor - czw., 19/01/2023 - 13:32

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych.

Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Ważne kryterium dochodowe

Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe, takie samo jakie obowiązywało przy dodatku osłonowym, czyli:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB   
Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 z załączoną fakturą/fakturami   oraz dowodem wpłaty/wpłat.

 

Wniosek o refundację podatku VAT

 

Mieszkańcy Gminy Żabno ubiegając się o refundację podatku Vat składają w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabnie, ul. Świętego Jana 3a lub w Urzędzie Miejskim w Żabnie ul. Jagiełły 1 wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 29 lutego 2024 roku.

Wyjątek stanowią wnioski obejmujące fakturę otrzymaną po 29 lutym 2024 roku, a która to  dokumentuje dostarczanie paliw gazowych za 2023 rok, wnioski te należy składać w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczanie paliw gazowych w 2023 roku.

Wnioski  o wypłatę refundacji podatku VAT można składać co miesiąc po otrzymaniu faktur, jak również kilka razy w roku za okres obejmujący kilka faktur, jak również jeden wniosek obejmujący faktury za cały 2023 rok.

 

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.