Dodane przez redaktor - śr., 06/11/2019 - 08:21

 

W dniu 04.11.2019r. mieliśmy przyjemność gościć w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno Komendanta Komisariatu Policji w Żabnie Pana Dominika Rzepeckiego wraz z Panem dzielnicowym Dawidem Dziedzicem.

 

Panowie Policjanci przeprowadzili z wychowankami pogadankę profilaktyczną, zostały poruszone m.in. takie tematy jak : bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz współczesne zagrożenia w sieci a także inne ogólne informacje. Policjanci udzielili wskazówek dotyczących zachowania się nie tylko podczas pobytu poza miejscem zamieszkania ale także wskazali sugestie i przestrogi przed osobami obcymi, które „zapukają” do naszych drzwi.

 

Uświadomili dzieciom jak zachować bezpieczeństwo używając Internetu oraz jak ostrożnym należy być podczas serfowania po Internecie. Ważną częścią spotkania było ukazanie konsekwencji publikacji różnych materiałów w Internecie, a szczególnie zdjęć zamieszczanych na portalach społecznościowych.

Na koniec spotkania dzieci otrzymały prezenty m.in. w formie odblasków, dzięki którym będą widoczne na drodze.

 

Wychowankowie przygotowali  podziękowanie dla Panów Policjantów z Komisariatu Policji w Żabnie będące wyrazem wdzięczności oraz uznania. Spotkanie przebiegło w miłej, przyjaznej atmosferze za co serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy.

 

1

2

3

4

 

5

8

 

6

 

7

9

 

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,  Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020