Dodane przez redaktor - wt., 31/12/2019 - 07:43

Wigilia w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

W dniu 20 grudnia 2019 roku w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne, w którym udział wzięły dzieci z Placówki wraz z wychowawcą, specjaliści a także Pani Stanisława Łabno – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie wraz z pracownikami Ośrodka Panią Romaną Mrówka, Panią Martą Załęską oraz Panią Joanną Stachura. Spotkanie wigilijne rozpoczęło się tradycyjnie od wspólnej modlitwy oraz łamania się opłatkiem. Uroczystej Wigilii towarzyszył wspólny śpiew kolęd.

1

2

3

4

5

6

7

8

10

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,  Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020