Dodane przez redaktor - pt., 08/07/2022 - 14:07

W dniu 01 lipca 2022 roku w Filipowicach w Placówce Wsparcia Dziennego odbyło się w spotkanie
z Panem Grzegorzem Pankiem Kierownikiem wymienionej Placówki.

W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Żabna Pani Marta Herduś oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie Pani Stanisława Łabno wraz z pracownikiem.

Podczas spotkania zostały poruszone między innymi kwestie funkcjonowania Placówki w Filipowicach, oferowanego wsparcia dla uczestników, charakteru udzielanego wsparcia oraz kwestie organizacyjne w Placówce.

W dniu 12 lipca 2022 roku planowana jest rewizyta Pana Grzegorza Panka w Gminie Żabno, gdzie m.in. przedstawiona zostanie specyfika działalności Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Żabno z siedzibą w miejscowości Czyżów.

 

spotkanie w filipowicach

spotkanie w Filipowicach