Rodzina

„Rodzina czyni nas silnymi, gdy nadchodzą kłopoty. Trzymamy się ze sobą
i pomagamy sobie, kiedy trzeba. To jest prawdziwe znaczenie rodziny.”

K. Grisson

Rodzina jest najmniejszą, najstarszą i najpowszechniejszą forma życia społecznego. Rodzina tworzy podstawowe i naturalne środowisko życia i wychowania członków rodziny. Rodzina to największy skarb. To ona stanowi o naszym miejscu na ziemi.
W rodzinie tkwi prawdziwa siła każdego. To w niej wszystko się zaczyna, to w niej tkwią korzenie z których czerpiemy siłę na całe życie. Rodzina jest miejscem spotkań różnych pokoleń, które pomagają sobie wzajemnie. Rodzina ma prawo do odpowiedniej ochrony i bezpieczeństwa. Rodzina ma niepowtarzalny kształt, klimat i atmosferę. Oddziałuje na nas bardziej niż nam się wydaje. Należymy do niej od momentu narodzin aż do śmierci czy tego chcemy czy nie .

W praktycznym wymiarze działania Ośrodka na rzecz rodziny obejmują:

Pomoc finansowa, pomoc rzeczowa, pomoc w usługach, świadczenia rodzinne, świadczenia 500+, świadczenia „dobry start”, wspieranie rodziny w kryzysie oraz w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, Karta Dużej Rodziny.