Dodane przez redaktor - czw., 01/10/2020 - 08:41

W sobotę 12 września 2020 roku odbyło się pożegnanie lata w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno.

Impreza rozpoczęła się od wspólnego grilla. Podczas zabawy nie zabrakło także baru z profesjonalnym barmanem, który prezentując swoje „sztuczki” i umiejętności  przygotował dla dzieci, rodziców oraz zaproszonych gości lemoniadę i oraz inne owocowe napoje z lodem.

Dzieci oraz rodzice uczestniczyli we wspólnych konkursach, grach w siatkówkę i w piłkę nożną oraz innych specjalnie przygotowanych na tą uroczystość zabawach. Dla dzieci super atrakcją okazało się malowanie twarzy. Nad organizacją zabaw czuwali: wychowawca Pani Maria Miś, specjaliści oraz animatorzy z Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno, którzy również byli obecni podczas tegorocznego „Pożegnania Lata”.

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,  Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

11

8

7

5

4

3

2

6

1