Dodane przez redaktor - śr., 17/08/2022 - 09:43

We wtorek 9 sierpnia 2022 roku w Czyżowie odbyło się podsumowanie Projektu "Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci w młodzieży w gminie Żabno" w którym udział wzięli Burmistrz Żabna Pani Marta Herduś, Zastępca Burmistrza Pan Piotr Broda, Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie Pan Andrzej Głód wraz z Radymi Rady Miejskiej w Żabnie, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Anna Górska, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Żabno, Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Żabno, przedstawiciele Sołectwa Czyżów, Kierownik Klubu Senior + w Żabnie Pani Agnieszka Chłopek, Pan Adrian Janas wraz z współpracownikami, Pani Karolina Ruta były wychowawca Placówki oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie.

Spotkaniu przewodniczyła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie Pani Stanisława Łabno, która dokonała podsumowania 3 letniej działalności Placówki zarówno w zakresie działań merytorycznych jak i finansowych.

W podsumowaniu Projektu uczestniczył także nowy Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego Pan Grzegorz Panek, który funkcję Kierownika pełni od 1 sierpnia 2022 roku. W tym miejscu życzymy Panu Grzegorzowi samych sukcesów.

Podziękowania kierujemy również do Koordynatora Projektu Pani Małgorzaty Papier, za kompleksową pomoc i wsparcie w realizacji projektu.

W tym uroczystym dniu nie zabrakło też uczestników Placówki a więc dzieci i rodziców, którym dziękujemy za udział w spotkaniu.

Nasze dzieci pod okiem Pani Marii Miś - wychowawcy w Placówce przygotowały wspaniałe przedstawienie, które uświetniło wydarzenie jakim było podsumowanie ww. Projektu.

Dziękujemy także Kamili Mrówce za gościnny występ podczas przedstawienia.

W tym miejscu dziękujemy Wszystkim Osobom zaangażowanym w realizację Projektu bez których nie bylibyśmy dziś tu gdzie jesteśmy❤️

 

podsumowanie projektu Placówka Wsparcia Dziennego w Czyżowie

podsumowanie projektu Placówka Wsparcia Dziennego w Czyżowie

podsumowanie projektu Placówka Wsparcia Dziennego w Czyżowie

podsumowanie projektu Placówka Wsparcia Dziennego w Czyżowie

podsumowanie projektu Placówka Wsparcia Dziennego w Czyżowie

podsumowanie projektu Placówka Wsparcia Dziennego w Czyżowie

podsumowanie projektu Placówka Wsparcia Dziennego w Czyżowie

podsumowanie projektu Placówka Wsparcia Dziennego w Czyżowie

podsumowanie projektu Placówka Wsparcia Dziennego w Czyżowie

podsumowanie projektu Placówka Wsparcia Dziennego w Czyżowie

podsumowanie projektu Placówka Wsparcia Dziennego w Czyżowie

podsumowanie projektu Placówka Wsparcia Dziennego w Czyżowie

podsumowanie projektu Placówka Wsparcia Dziennego w Czyżowie

podsumowanie projektu Placówka Wsparcia Dziennego w Czyżowie

podsumowanie projektu Placówka Wsparcia Dziennego w Czyżowie

podsumowanie projektu Placówka Wsparcia Dziennego w Czyżowie