Dodane przez redaktor - wt., 29/03/2022 - 12:47

Ogłoszenie – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
 – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie informuje, iż realizuje Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, informuje o możliwości zgłoszenia się do udziału w w/w Programie.

 Program adresowany jest do:

1.  Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2.  Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

a.      stopniu znacznym lub

b.     stopniu umiarkowanym albo

c.      traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

1.  Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestników Programu;

2.  Wyjściu, powrocie oraz dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3.  Załatwianiu spraw urzędowych;

4.  Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

5.  Zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzeniu ich z niej.

Osoby wyrażające chęć skorzystania z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żabnie, nr telefonu 14 645 64 33.

            Dokumenty aplikacyjne można pobrać  z niniejszej strony lub w Ośrodku Pomocy Społecznej gdzie można również skorzystać  z pomocy pracownika przy wypełnianiu.

Ważne informację dot. w/w Programu można uzyskać na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-rusza-nabor-wnioskow-do-edycji-2022

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

 

Załącznik 8 do programu

Załącznik 9 do programu

Załącznik 13 do programu

Załącznik 14 do programu