Dodane przez redaktor - pt., 13/05/2022 - 08:52

Nabór uzupełniający- Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

  1. o stopniu znacznym lub
  2. o stopniu umiarkowanym albo
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

mogą skorzystać bezpłatnie z Programu realizowanego przez Gminę Żabno- Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, który ma pomóc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności życiowych oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, w szczególności wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu.

Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby która będzie świadczyć usługi asystenta.

 

 

 

 

 

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej  w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego