Dodane przez redaktor - pt., 19/02/2021 - 12:04

2021

„Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno”

 

Gmina Żabno - Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie informuje, iż prowadzi nabór uczestników do projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

 

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  2014-2020.

 

Placówka Wsparcia Dziennego świadczy usługi dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz ich rodzin w formie opiekuńczej (poprzez opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań) i specjalistycznej (poprzez organizację zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych, realizację indywidualnych programów korekcyjnych, psychokorekcyjnych i psychoprofilaktycznych).

Proponowane formy wsparcia pod okiem Wychowawcy/Opiekuna oraz specjalistów to
m. in.:

-  grupowe i indywidualne spotkania z informatykiem;

-  zajęcia z Animatorem kultury;

-  zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki;

-  cykl zajęć „Z ekologią na Ty”;

-  zajęcia i spotkania z Psychologiem, Pedagogiem, Logopedą;

-  jednodniowy wyjazd integracyjny dla dzieci/młodzieży oraz ich opiekunów/rodziców; 

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY

O KONTAKT Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻABNIE

         

Szczegółowe informacje na temat  rekrutacji do projektu  można uzyskać:

dzwoniąc na numer : 14 645-65-60 lub 14 645-64-33

w godzinach: poniedziałek 7.30 – 16.00;

wtorek – czwartek 7.30 – 15.30;   piątek 7.30 – 15.00