logo
Dodane przez redaktor - pon., 13/12/2021 - 15:16

Nabór do Gminnego Żłobka w Żabnie

logo

 

 

 

 

 

 

 

Z dniem 13 grudnia 2021 r. rusza nabór do Gminnego Żłobka
w Żabnie ul.Wł. Jagiełły 12,
33-240 Żabno

 

W ramach projektu pn.: „Dzieciaki na start – wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dziecmi do lat 3 w gminie Żabnie” w ramach 8 Osi Priorytetowej – Rynek Pracy regionalnego Programu Operacyjnewgo Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

W Gminnym Żłobku w Żabnie powstaje 17 nowo utworzonych miejsc z myślą o potrzebach osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostajacych poza rynkiem pracy ze wzgledu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, a także osób pracujących, opiekujących się dzieckiem do lat 3, bedących
w trakcie przerwy zawodowej związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w tym rodziców dzieci z niepełnosporawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Żabno pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, które deklarują chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

 

 

Termin rekrutacji : 13.12.2021 r. – 23.12.2021 r. do godz. 16.30

 

Dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem rekrutacyjnym znajdują się na stronach internetowych:
www.ppzabno.przedszkolna.net

www.zabno.pl

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 14 645 69 73

 

Miejsce złożenia dokumentów: osobiście – Biuro Projektu z siedzibą Gminnego Żłobka
w Żabnie
pocztą/kurierem na adres: ul. Wł Jagiełły 12, 33-240 Żabno

lub elektronicznie (skan dokumentów) na adres poczty elektornicznej: przedszkolezabno@vp.pl

 

        SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

 

Nabór do Gminnego Żłobka w Żabnie

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dzieciaki na start – wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Żabno”

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2 Umowa

Załącznik nr 3 Karta Zapisu dziecka

Załącznik nr 4 Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 5 Oświadczenie

Załącznik nr 6 Zaświadczenie

Załącznik nr 10 Zobowiązanie