Dodane przez redaktor - pon., 11/01/2021 - 09:20

Wizyta Świętego Mikołaja u wychowanków Placówki Wsparcia dziennego dla Dzieci i młodzieży w gminie Żabno oraz ich rodzin – grudzień 2020 roku

logo

Okres przedświąteczny był dla Świętego Mikołaja czasem bardzo intensywnej pracy, jednak nie zapomniał On o wychowankach Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno oraz ich rodzinach.

Przy pomocy Wychowawcy Pani Marii Miś Święty Mikołaj odwiedził w domach dzieci oraz młodzież przynosząc im symboliczne paczki świąteczne.

Święty Mikołaj dostarczył również stroiki Bożonarodzeniowe, które podarowała Pani Marta Herduś – Burmistrz Żabna.

Wizyta Świętego Mikołaja sprawiła dzieciom oraz ich rodzinom dużo radości, które nie kryły także swojego zaskoczenia.

 

mikołaj 1

mikołaj 2

mikołaj 3

mikołaj 4

mikołaj 5

mikołaj 1

mikołaj 1

mikołaj 1

mikołaj 1

mikołaj 1

mikołaj 1

mikołaj 1

mikołaj 1

 

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,  Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020