Dodane przez redaktor - wt., 16/06/2020 - 13:45

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko wychowawcy/opiekuna na czas zastępstwa w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie informuje, że w wyniku weryfikacji dokumentów aplikacyjnych na stanowisko wychowawcy/opiekuna na czas zastępstwa w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno,  Komisja rekrutacyjna zakwalifikowała osoby, które spełniły wymagania formalne z ogłoszenia o naborze na czas zastepstwa na stanowisko wychowawcy/opiekuna:

 

  1. Maria Miś, zam. Żabno

 

Wyżej wymieniona osoba została zakwalifikowana do II Etapu naboru na stanowisko wychowawcy/opiekuna na czas zastępstwa w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci
i młodzieży w gminie Żabno.

 

Żabno dn. 16 czerwiec 2020 roku.

 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko wychowawcy/opiekuna na czas zastępstwa w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,  Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020