Dodane przez redaktor - pt., 24/05/2019 - 14:20

unia

Informacja z otwarcia ofert - Zapytanie ofertowe I-4211-2-15-3/2019/UE

na okoliczność prowadzonego sondażu rynku celem udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi „Wykonanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, z Europejskiego Funduszu Społecznego.