Dodane przez redaktor - śr., 19/06/2019 - 12:20

unia

 

Informacja z otwarcia ofert - Przetarg nieograniczony "Usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym na rzecz uczestników Placówki Wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno"

 

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,  Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.