Dodane przez redaktor - pon., 24/06/2019 - 15:01

 

unia

 

 

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy zapytania ofertowego nr I-4211-2-15-5/2019 na dostawę wyposażenia dla nowo utworzonej Placówki Wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży  w gminie Żabno

 

 

 

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,  Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.