Dodane przez redaktor - pon., 23/01/2023 - 12:34

 

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu informuje, iż prowadzi nabór uczestników chętnych do udziału w grupie dla rodziców:

 

Warsztaty edukacyjne dla rodziców „Świadome rodzicielstwo” – grupa kierowana jest do osób, którzy poprzez uczestnictwo chcą podnieść swoje kompetencje rodzicielskie i uzyskać wiedzę na temat prawidłowego wychowywania swoich dzieci; poszukiwanie rozwiązań w trudnych wychowawczych sytuacjach, a także praca nad poprawą kontaktu z dzieckiem.

 

Przykładowa tematyka warsztatów:

 • Jak być przewodnikiem dla dziecka;
 • Relacje między rodzeństwem;
 • Jak budować pewność siebie u dziecka;
 • Możliwości i ograniczenia rozwojowe dziecka a wyobrażenie rodziców;
 • Konsekwentne wychowanie dziecka - kary i nagrody w procesie wychowawczym;
 • Wychowanie dziecka bez przemocy;
 • Budowanie poczucia wartości u dziecka;
 • Komunikacja w rodzinie;
 • Gniew i wybuch złości u dziecka;
 • Jak rozmawiać z dzieckiem;
 • Grupa rówieśnicza i jej wpływ na wychowanie dziecka;
 • Jak pomóc dziecku radzić sobie ze stresem;

 

Korzyści z udziału:

• uzyskanie lepszych kompetencji wychowawczych;

• wzmocnienie więzi i relacji z dzieckiem;

• poznanie nowych metod rozwiązywania problemów wychowawczych z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i zastosowania ćwiczonych umiejętności.

 

Warunki ukończenia warsztatów edukacyjnych:

Udział w co najmniej 70% spotkań - Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów edukacyjnych;

Udział w co najmniej 50% spotkań - Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach edukacyjnych.

 

Zajęcia odbywają się w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wojniczu, ul. Jagiellońska 17 32-830 Wojnicz

 

Zapisy oraz szczegółowe udzielane pod numerami telefonów:

512 259 253 lub 14 650 13 92.

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0480/19

Utworzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Tarnowskiego z siedzibą w Wojniczu