Dodane przez redaktor - wt., 10/01/2023 - 12:45

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający- Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie reprezentowany przez:

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie Panią mgr Stanisławę Łabno zawiadamia,  że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu w trybie zapytania ofertowego, tj. „Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi- zajęcia z Rehabilitantem.

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta złożona przez:

FizjoBruk- Rafał Owca, ul. Błonia 29 A 33-240 Żabno

 

W wyniku oceny złożonych ofert wybrano najkorzystniejsza ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

FizjoBruk- Rafał Owca, ul. Błonia 29 A 33-240 Żabno

 

Całkowita cena brutto jednej godziny z oferty 110,00 zł

 

Wyboru oferty dokonano na podstawie kryterium cenowego ustalonego za całość usług.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty