Dodane przez redaktor - pt., 18/12/2020 - 13:35

1

Klub Senior + w Żabnie

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie zaprasza mieszkańców Gminy Żabno w wieku powyżej 60 + nieaktywnych zawodowo do uczestnictwa w kolejnym roku funkcjonowania Klubu Senior + w Żabnie.

Placówka mieści się w Żabnie przy ulicy Świętego Jana 1A (przy stadionie sportowym Polan Żabno) i została specjalnie przystosowana do Państwa potrzeb.

Zaplecze Placówki zostało przystosowane do organizacji i zagospodarowania czasu wolnego poprzez różnorodne zajęcia m.in:

  • warsztaty z rękodzieła,
  • warsztaty kulinarne,
  • zajęcia pobudzające aktywność ruchową (m.in. zajęcia z fizioterapeutą lub trenerem fitness),
  • zajęcia edukacyjne (spotkania m.in. z policjantem, pielęgniarką,  zajęcia przy użyciu technik informatycznych, zajęcia mające na celu trening pamięci),
  • zajęcia kulturalne i  rekreacyjne ( m.in. wyjścia do teatru, na basen, wycieczki krajoznawcze),
  • zajęcia aktywizujące społecznie,
  • zajęcia wokalno – muzyczne,
  • możliwość korzystania z  telewizji oraz komputera i Internetu.

 

Korzystanie z oferty Klubu  Senior+ w Żabnie jest nieodpłatne.  

W związku z sytuacją epidemiczną prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior + o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Klubu Seniora 668 471 315 lub pod numerami Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie. Wykorzystując akcję Wspieraj Seniora pracownicy socjalni dostarczą Państwu potrzebną dokumentację a w kolejnych dniach odbiorą wypełnioną dokumentację. Za datę zgłoszenia uznaje się datę kontaktu telefonicznego.

Wszelkich informacji i pomocy w wypełnianiu dokumentów udzielają pracownicy Ośrodka (nr telefonu 14 645 64 33 lub 14 645 65 60) w godzinach pracy Ośrodka.