Dodane przez redaktor - czw., 26/03/2020 - 14:36

 

INFORMACJA

 

W związku z poleceniem Wojewody Małopolskiego nr 16/2020 z dnia 24 marca 2020 roku  w sprawie zawieszenia działalności m.in. placówek wsparcia dziennego na terenie województwa małopolskiego w terminie od dnia 26 marca 2020 do odwołania na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.   poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,  Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie informuje, iż zajęcia dla dzieci/młodzieży w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno  zostają zawieszone  w  terminie  od  dnia 26 marca 2020 r. do odwołania.

 

 

 

Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obowiązującego do odwołania, wydanie niniejszego polecenia jest celowe i konieczne.