Zasiłek dla opiekuna  przyznawany  jest na warunkach określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów.

Przysługuje osobom, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne i utraciły do niego prawo z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnej ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i złożyły wniosek
o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna do 15 września 2014 r. Po upływie przytoczonego terminu możliwość ponownego złożenia wniosku o zasiłek dla opiekuna mają osoby, którym świadczenie wygasło po upływie okresu jego pobierania, a osoba wymagająca opieki posiada nowe orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/