Świadczenie wychowawcze 500+ przyznawane jest na warunkach określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wnioski w formie elektronicznej należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.