W Punkcie Konsultacyjnym specjaliści udzielają:

- porad prawnych

- wsparcia psychologicznego

- pomocy pracownika socjalnego

 

W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dyżurują:

Psycholog:  II i IV czwartek m-ca w godz. 16.30-19.30

Prawnik:  I i III wtorek m-ca w godz. 15.00 - 17.00.

Pracownik socjalny: I czwartek m-ca w godz. 15.30-17.30, pozostałe czwartki m-ca w w godz. 11.00-13.00

Kontakt:
tel. 14 645-65-60
      14 645-64-33 
      505 439 950

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych konsultacji.

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "Niebieska Linia"
800-12-00-02  czynny przez całą dobę

Dzwoniąc pod nr 800-120-002 uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.