Dodane przez redaktor - śr., 22/03/2023 - 08:39

„Nie musisz żyć z przemocą”

Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy.

Człowiek doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany.

Każdy człowiek   doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, psychologicznej i medycznej.

       W życiu osób krzywdzonych pojawia się brak poczucia bezpieczeństwa, chaos, niepokój. Czasami same nie rozumieją co tak naprawdę dzieje się w ich życiu. Zastanawiają się czy świat zwariował, czy to one już  „tracą zmysły”.  Nieustannie słyszą, że do niczego się nie nadają i na pewno nikt im nie uwierzy. Nie są świadome, że to co się dzieje w ich związku to przemoc, czy  zachowanie  sprawcy łamie prawo i narusza przepisy prawa karnego. Osoby doznające przemocy tak się „przyzwyczajają” że przemoc rozwija się niezauważalnie w formie aktów kontroli, upokarzania. Na początku nie reagują, bo kontrole brały za troskę. Potem próbują reagować, stawiać opór, na coś się nie zgadzać. Mówią , że im się to nie podoba, ale każda próba przeciwstawiania się tym sytuacjom  łamana jest za pomocą aktów agresji, który sprawia ból i wywołuje lęk. Osoby krzywdzone adaptują się do sytuacji, w której żyją, akceptują takie zachowania ze względu na strach, miłość, poczucie lojalności, względny spokój. Chcą tylko jakoś przetrwać kolejne dni i  nic nie chcą zmienić w swoim życiu.

„Osoba , która przeżyła krzywdę i nie otrzymała pomocy, nauczyła się , jak przetrwać, ale nie wie jak zapobiegać, zatrzymać i ochraniać się przed przemocą” (Widera-Wysochańska,2010).

Może czytając te słowa myślisz: to przecież o moim związku, a może mówisz: u mnie nie jest tak źle.

Sama odpowiedz sobie na pytanie, jak chcesz by twoje życie wyglądało za parę lat.

Pozwól sobie pomóc. Są instytucji , w których pracują specjaliści i pomogą ci rozwiązać tę trudną sytuację. Przemoc zniewala, sprawia,  że człowiek staje się bezradny, bezsilny i to świadczy, że doświadczasz przemocy.

Pomyśl jak wygląda teraz twoje życie i czy  jest szansa, że za parę lat będzie wyglądało, tak jakbyś chciała.

-może cenisz ciszę i spokój, a w domu ciągle są awantury

- może miałaś grono przyjaciół a teraz zerwałaś kontakt

-może chciałaś pracować rozwijać się zawodowo a partner podjął decyzję , że nie będziesz pracować

-może zarabiasz pieniądze ale nie możesz nimi dysponować

-może masz dużo do powiedzenia ale milczysz, żeby nie usłyszeć,  że jesteś głupia.

Czy naprawdę tak ma wyglądać twoje życie?

Pozwól sobie pomóc!

 

Dane kontaktowe

Ogólnopolskie Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800-12-00-02.

Strona internetowa : www.niebieskalinia.pl  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie -Punkt Informacyjno-Konsultacyjny tel.505 439 950                                                                                                                                       

Na podstawie broszury Jak radzić sobie z przemocą? (PARPA)

W ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar przemocy w Rodzinie dla Gminy Żabno na lata 2021-2026.

Cel szczegółowy 1. Działania profilaktyczne i edukacyjne społeczności lokalnej  kierunki działania podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie, upowszechnianie informacji o placówkach pomocowych i programach profilaktycznych.