12. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - pracownik socjalny

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko - pracownik socjalny

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko - pracownik socjalny wersja word

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko- Pracownik socjalny

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko- Pracownik socjalny wersja word

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze w wersji edytowalnej

Klauzule RODO

Klauzule RODO w wersji edytowalnej

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w wersji edytowalnej

Oświadczenia

Oświadczenia w wersji edytowalnej

11. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w dziale świadczeń na rzecz rodziny

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze -Referent w dziale świadczeń na rzecz rodziny

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze -Referent w dziale świadczeń na rzecz rodziny wersja word

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze Referent w dziale świadczeń na rzecz rodziny - wersja word

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze Referent w dziale świadczeń na rzecz rodziny

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze w wersji edytowalnej

Klauzule RODO

Klauzule RODO w wersji edytowalnej

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  w wersji edytowalnej

Oświadczenia

Oświadczenia w wersji edytowalnej

10. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - pracownik socjalny

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze w wersji edytowalnej

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w wersji edytowalnej

Oświadczenia

Oświadczenia w w wersji edytowalnej

Klauzule RODO

Klauzule RODO w wersji edytowalnej

Informacja o wynikach naboru na wolne  stanowisko Pracownik Socjalny

9. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - zastępca głównego księgowego

Ogłoszenie

Oświadczenia

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych podanych w CV, klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dotyczącą rekrutacji w OPS w Żabnie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

8. Nabór na stanowisko wychowawcy/opiekuna na czas zastępstwa w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

Ogłoszenie

Oświadczenia

Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV

Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dot. rekrutacji w OPS

 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko wychowawcy/opiekuna na czas zastępstwa w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy/opiekuna na czas zastępstwa w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

7. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Samodzielny referent ds. administracji

ogłoszenie o naborze

załączniki

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. administracji

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. administracji

6. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. Kadr i płac

Ogłoszenie o naborze

Załączniki

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referent ds. kadr i płac

5.  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Klubu Senior + w Żabnie

Ogłoszenie o naborze, załączniki

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze Kierownik Klubu Senior + w Żabnie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Klubu Senior + w Żabnie

4. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Klubu Senior + w Żabnie

Ogłoszenie o naborze, załączniki

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Klubu Senior + w Żabnie

3. Ogłoszenie o naborze na stanowisko sprzątaczki/sprzątacza w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

Ogłoszenie o naborze

Załączniki

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko sprzątaczki/sprzątacza w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

Informacja o wynikach naboru na stanowisko sprzątaczki/sprzątacza w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

2.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko wychowawcy/opiekuna w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

Ogłoszenie o naborze

Załączniki

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko wychowawcy/opiekuna w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy/opiekuna w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

1. Nabór na Asystenta Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabnie (opublikowany 07.03.2019 roku)

Ogłoszenie o naborze

Oświadczenia

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV

Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dotycząca rekrutacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabnie

Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV po zakończeniu rekrutacji

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko asystenta rodziny

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Rodziny