Weekend w ZUS dla Ukrainy/вихідні в ZUS для України

 

W najbliższy weekend, 26-27 marca 2022 roku w godz. 9.00-15.00, Oddział ZUS w Tarnowie oraz Inspektorat ZUS w Bochni organizuje akcję WEEKEND DLA UKRAINY. Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski po 23 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi mogą złożyć wnioski o świadczenia dla rodziny.

 

У ці вихідні, 26-27 березня 2022 р 9.00-15.00 Відділення ZUS у Тарнові та Інспекція ZUS у Бохні організовують акцію WEEKEND FOR UKRAINE. Громадяни України, які перетнули польський кордон після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями, можуть подати заяву на отримання сімейної допомоги.

Adres ZUS: / Адреса ZUS:

Ul. Kościuszki 32, 33-100 Tranów

 

Więcej informacji:

Більше інформації:

Informacja 1/інформації 1

Informacja 2/інформації 2

Informacja 3/інформації 3

 

 

 

Informacja dla Obywateli Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym

 

Informujemy, że obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie w celu uzyskania pomocy materialnej.

W Ośrodku przyjmowane są wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wnioski są przyjmowane w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie, ul. Świętego Jana 3a poniedziałek-piątek: 7:30-15:30.

Telefon kontaktowy 14 645 64 33.

 

 

Інформація для громадян України, які перебувають у Польщі у зв'язку зі збройним конфліктом

 

Звертаємо увагу, що громадяни України, які перетнули кордон з 24 лютого і вже внесені до реєстру PESEL, можуть звернутися до Центру соціальної допомоги м. Жабно для отримання матеріальної допомоги.

 

Центр приймає заявки на виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначену на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла.

 

Заявки приймаються в будівлі Центру соціального захисту населення в м. Жабно, вул. Святого Івана 3а Понеділок-п'ятниця: 7:30-15:30.

 

Контактний телефон: 14 645 64 33.