Do pracy z konkretną rodziną powoływane są grupy robocze.

Do ich zadań należy:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy  w indywidualnych przypadkach
  • monitorowanie sytuacji rodzin w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych  przemocą,
  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin  w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.


Głównym celem pracy  przedstawicieli służb w ramach grup roboczych jest zatrzymanie zjawisk przemocy występujących w danej rodzinie.