52. Podsumowanie Projektu Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

51. Nabór na stanowisko wychowawcy/opiekuna w Placówce Wsparcia Dziennego

 

50. Nabór na stanowisko Logopedę w Placówce Wsparcia Dziennego- umowa zlecenie

 

49. Nabór na stanowisko Pedagoga w Placówce Wsparcia Dziennego- umowa zlecenie

 

48.Placówka Wsparcia Dziennego

 

47.Nabór uczestników do Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i mlodzieży w gminie Żabno

 

46. Wyjazd integracyjny dzieci i ich rodziców z Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno do Parku Miniatur

 

45. Spotkanie wigilijne w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

44. Nabór uczestników do projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno”

 

43. Wyjazd integracyjny dzieci oraz ich rodziców z Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno do Bałtowa

 

42. Dzień dziecka w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodziezy w gminie Żabno

 

41. Nabór uczestników do Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży

 

39. Mikołaj dla dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

38. Zarządzenie w sprawie zawieszenia działalności Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

37. Pożegnanie Lata 2020 w Placówce Wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

36.Wyjazd integracyjny dzieci i ich rodzin z Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

35. Rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

34. Zarządzenie Kierownika Osrodka Pomocy Społecznej w Żabnie w sprawie wznowienia działalności Placówki Wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

33. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko wychowawcy/opiekuna na czas zastępstwa w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

32. Dzień dziecka dla dzieci i młodzieży z Placówki Wsparcia Dziennego

 

31. Nabór ma stanowisko wychowawcy/opiekuna na czas zastępstwa w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

30. Informacja dot. funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodziezy w gminie Żabno

 

29. Spotkanie wigilijne w Placówce Wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

28. Wizyta Świętego Mikołaja w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

27. Wizyta Policjantów z Komisariatu Policji w Żabnie w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

26. Informacja o prowadzonym naborze Uczestników Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

25. Uroczyste otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

 

24. Pożegnanie lata w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

23. Wyjazd integracyjny Uczestników Projektu - Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

22. Informacja o prowadzonym naborze uczestników Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

21. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym na rzecz Uczestników Placówki Wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

20. Informacja o wynikach naboru na stanowisko sprzątaczki/sprzątacza w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

19. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko sprzątaczki/sprzątacza w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

18. Ogłoszenie o naborze na stanowisko sprzątaczki/sprzątacza w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

17. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu- dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego I-4211-2-15-4/2019/UE pn. Usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym na rzecz Uczestników Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zapytania ofertowego I-4211-2-15-5/2019 na dostawę wyposażenia dla nowo utworzonej Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

15. Informacja z otwarcia ofert - dotyczy zapytania ofertowego nr I-4211-2-15-5/2019 na dostawę wyposażenia dla nowo utworzonej Placówki Wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

14. Informacja z otwarcia ofert - Przetarg nieograniczony "Usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym na rzecz uczestników Placówki Wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno"

 

13. Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy/opiekuna w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

12. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko wychowawcy/opiekuna w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

11. Zapytanie ofertowe nr I-4211-2-15-5/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku na dostawę wyposażenia dla nowo utworzonej Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

10. Przetarg nieograniczony – Usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym na rzecz Uczestników Placówki Wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

9. Ogłoszenie o naborze na stanowisko wychowawcy/opiekuna w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

8. Informacja – nabór uczestników do projektu pn. „Placówka Wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno”

7. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego I-4211-2-15-3/2019/UE „Wykonanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno"

 

6. Informacja z otwarcia ofert - Zapytanie ofertowe I-4211-2-15-3/2019/UE - „Wykonanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno".

 

5. Nabór uczestników do projektu pn. "Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno".

 

4. Zapytanie ofertowe I-4211-2-15-3/2019/UE na okoliczność prowadzonego sondażu rynku celem udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi „Wykonanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno”.

 

3. Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno.

 

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. "Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno".

 

1. Zapytanie ofertowe nr I-4211-2-15-1/2019 na pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno.