Dodane przez redaktor - czw., 10/06/2021 - 10:37

logo Unii Europejskiej

W dniu 01 czerwca 2021 roku w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno odbył się Dzień Dziecka. W tym roku dzień ten miał wyjątkowy charakter, ponieważ w jego obchodach poza pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie na czele z Panią Kierownik Stanisławą Łabno wzięli udział Seniorzy z Klubu Senior + w Żabnie wraz z opiekunem Panią Bogusławą Grzyb oraz Kierownikiem Klubu Panią Agnieszką Chłopek.

W ramach Dnia dziecka zorganizowano uroczysty grill oraz zabawy i gry na świeżym powietrzu, w ramach których Seniorzy oraz dzieci z Placówki uczestniczyli w różnych rodzajach aktywności promując tym samym integrację oraz poprawę więzi międzypokoleniowych.

W tym miejscu dziękujemy Seniorom z Klubu Senior + za przygotowanie w ramach Warsztatów z Rękodzieła „Kreatywna wyobraźnia twórcza” upominków dla dzieci, które były dla dzieci miłym zaskoczeniem.

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,  Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

dzień dziecka

dzień dziecka

dzień dziecka

dzień dziecka

dzień dziecka

dzień dziecka

dzień dziecka