Dodane przez redaktor - śr., 17/08/2022 - 14:05

DODATEK WĘGLOWY                               

INFORMACJA TELEFONICZNA 14 645 64 33

14 645-65-60 wew. 30

14 645-64-33 wew. 38, 34, 35

 

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy obejmuje gospodarstwa domowe wykorzystujące paliwa stałe czyli węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, w tym koks, ekogroszek i ekomiał z węgla kamiennego.

Przy dodatku węglowym nie obowiązuje próg dochodowy. Jednorazowe świadczenie jest przyznawane po rozpatrzeniu prawidłowo złożonego wniosku.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Ważne! Aby otrzymać dodatek węglowy na ogrzanie gospodarstwa domowego, nie trzeba być właścicielem budynku, jak również nie jest konieczne zameldowanie w miejscu zamieszania. Dla przyznania dodatku węglowego kluczową informacją jest miejsce zamieszkania.

Wnioski o dodatek węglowy można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabniew poniedziałki 7.30 – 16.00, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 15.00. Wnioski można składać w pokojach nr 3,  nr 4, nr 5 , nr 15.

Wniosek o dodatek  węglowy w wersji papierowej można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabnie w holu Ośrodka oraz w pokojach nr 3,  nr 4, nr 5 , nr 15.

Druk wniosku do pobrania znajduje się poniżej lub  można go pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wniosek o dodatek węglowy

Klauzula Informacyjna - dodatek węglowy